Het IPCC kilmaatrapport in een samenvatting

2021-08-22

door Tibbe Verschaffel

Het rapport van dit jaar is nog somberder dan eerdere beoordelingen en de boodschap is duidelijk: dit is ons make-or-break-decennium voor het beperken van de temperatuurstijging tot 1,5 °C. 

Krantenkoppen met betrekking tot recent extreem weer lijken uit een sciencefictionboek te komen.

Zelfs de rijkste landen ter wereld kunnen wijdverspreide (bos)branden niet onder controle krijgen.

Overal ter wereld worden meer en meer mensen getroffen door overstromingen. Ondertussen is het niet meer een ver-van-ons-bed-show maar komt het héél dichtbij. Dodelijke overstromingen in Duitsland en België in juli 2021 spoelden gebouwen en auto's volledig weg.

Het Noordpoolgebied verloor tussen juni en half juli 2021 een gebied aan zee-ijs dat bijna even groot is als 6x België.

Zo kunnen we nog even doorgaan...

Deze veranderingen vinden plaats met een gemiddelde opwarming van slechts 1,1 graden °C ten opzichte van pre-industriële niveaus. Het nieuwste rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 's werelds meest gezaghebbende instantie op het gebied van klimaatwetenschap, stelt vast dat dit slechts een voorproefje is van wat komen gaat.

Het zesde beoordelingsrapport van IPCC-werkgroep I laat zien dat de wereld waarschijnlijk binnen de komende twee decennia een opwarming van 1,5 °C zal bereiken of overschrijden. Of we de opwarming tot dit niveau kunnen beperken en de ernstigste klimaateffecten voorkomen, hangt af van de maatregelen die dit decennium genomen worden.

Alleen met ambitieuze emissiereducties kan de wereld de wereldwijde temperatuurstijging op 1,5 °C houden, de limiet die volgens wetenschappers nodig is om de ergste klimaateffecten te voorkomen. In een scenario met hoge emissies constateert het IPCC dat de wereld tegen 2100 met 4,4 °Celsius kan opwarmen - met catastrofale gevolgen.

Kunnen we 1,5°C opwarming van de aarde voorkomen?

IPCC rapport bevindingen
Natuurlijk is elke graad dat de aarde opwarmt zéér gevaarlijk. Over slechts een decennium zullen we terugkijken op de apocalyptische krantenkoppen van dan en bedenken hoe stabiel de zaken in 2021 waren.

Het rapport biedt beleidsmakers een helder beeld van de huidige stand van de wereldwijde klimaatverandering en beschrijft de ingrijpende maatregelen die regeringen moeten nemen om een ​​rampzalige toekomst te voorkomen. Hier zijn vijf dingen die je moet weten:

1) We liggen op koers om in de komende twee decennia een opwarming van 1,5 °C te bereiken.
In de door het IPCC bestudeerde scenario's is er een kans van meer dan 50% dat tussen 2021 en 2040 de 1,5 °C-doelstelling wordt bereikt of overschreden. In een scenario met hoge emissies bereikt de wereld nog sneller de grens van 1,5 °C.

Als de wereld een koolstofintensief pad volgt, zou de opwarming van de aarde tegen het einde van de eeuw kunnen stijgen tot 3,3-5,7 graden Celsius hoger dan het pre-industriële niveau. Om dat in perspectief te plaatsen: de wereld heeft al meer dan 3 miljoen jaar geen opwarming van de aarde van meer dan 2,5 °C meegemaakt! Dat zorgt voor een volledig ander klimaatsysteem.
Opwarming van de aarde
Tegelijkertijd laat het rapport zien dat we zelfs met strenge emissiebeperkende maatregelen al veel opwarming in het klimaatsysteem hebben ingebakken. We krijgen gegarandeerd te maken met meer gevaarlijke en destructieve extreme weersomstandigheden dan dat we vandaag zien, wat de noodzaak onderstreept ingrijpende veranderingen te ondergaan.

2) Het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C tegen het einde van de eeuw is nog steeds binnen bereik, maar vereist een transformationele verandering.
Aan de andere kant, als de wereld zeer ambitieuze maatregelen neemt om de uitstoot in de jaren 2020-2030 enorm te verminderen, kunnen we de opwarming tegen het einde van de eeuw nog steeds beperken tot 1,5 °C. In dat scenario is een mogelijke overschrijding van 1,6 graden Celsius tussen 2041 en 2060 inbegrepen, waarna de temperatuur tegen het einde van de eeuw onder de 1,5 °C zakt.

Het resterende "koolstofbudget" van de wereld - de totale hoeveelheid die we kunnen uitstoten en nog steeds een waarschijnlijke kans hebben om de opwarming te beperken tot 1,5 °C - is vanaf begin 2020 slechts 400 gigaton koolstofdioxide. Uitgaande van recente wereldwijde emissieniveaus van 36,4 GtCO2 per jaar, komt dit neer op ongeveer 11 jaar voordat we het "budget" hebben uitgeput. De wereldwijde uitstoot daalde als gevolg van COVID-19 maar dat is ondertussen weer ingehaald.  

Wat we moeten definiëren is de manier waarop we energie gebruiken en produceren, goederen en diensten maken en consumeren, en ons land beheren. Om de gevaarlijke effecten van klimaatverandering te beperken, moet de wereld netto-nul CO2-emissies bereiken en grote besparingen doorvoeren in niet-CO2-gassen zoals methaan. Koolstofverwijdering kan helpen om emissies die moeilijker te verminderen zijn te compenseren, bijvoorbeeld door natuurlijke benaderingen zoals het planten van bomen of technologische benaderingen zoals directe luchtopvang en -opslag. Het IPCC merkt echter op dat het klimaatsysteem niet direct zal reageren op koolstofverwijdering. Sommige effecten, zoals de stijging van de zeespiegel, zullen gedurende ten minste enkele eeuwen niet omkeerbaar zijn, zelfs niet nadat de emissies zijn gedaald.

Hoewel het moeilijk zal zijn om de doelstelling van 1,5 °C te halen, biedt het ook een enorme kans: transformatie kan leiden tot kwalitatief betere banen, gezondheidsvoordelen en levensonderhoud. Regeringen, bedrijven en andere actoren erkennen langzaam deze voordelen, maar we hebben meer en vooral snellere actie nodig.

3) Ons begrip van klimaatwetenschap - inclusief het verband met extreem weer - is sterker dan ooit.
Het is nu ondubbelzinnig dat door de mens veroorzaakte emissies, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen en het kappen van bomen, verantwoordelijk zijn voor de recente opwarming. Van de 1,1 ° C opwarming die we sinds het pre-industriële tijdperk hebben gezien, constateert het IPCC dat minder dan 0,1 ° C te wijten is aan natuurlijke krachten, zoals vulkanen of variaties in de zon.

Menselijke invloed is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van frequentere en intensere neerslaggebeurtenissen. Een recente studie toonde bijvoorbeeld aan dat extreme hitte (door de mens veroorzaakte klimaatverandering) een belangrijke oorzaak was van de recente branden in Australië. Een voorlopige studie suggereert dat de recente extreme hitte in de Pacific Northwest van de Verenigde Staten en Canada "vrijwel onmogelijk" is zonder door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

4) De veranderingen die we nu al zien zijn ongekend in de recente geschiedenis en zullen elke regio van de wereld beïnvloeden.
Klimaatverandering heeft gevolgen voor elke regio op aarde. We breken niet alleen record na record voor opwarming en andere effecten, maar de wereld waarin we vandaag leven is nog niet vergeleken met een wereld waarin we de 1,5°C opwarming overschrijden. 

Het IPCC-rapport laat zien dat geen enkele regio onaangetast zal blijven door de gevolgen van klimaatverandering, met enorme menselijke en economische kosten die veel groter zijn dan de kosten van de actie die we moeten ondernemen als mensheid.
Zuidelijk Afrika, de Middellandse Zee, de Amazone, het westen van de Verenigde Staten en Australië zullen te maken krijgen met toenemende droogtes en branden, die de levensonderhoud, landbouw, watersystemen en ecosystemen zullen blijven aantasten. Veranderingen in sneeuw, ijs en rivieroverstromingen zullen naar verwachting gevolgen hebben voor infrastructuur, transport, energieproductie en toerisme in Noord-Amerika, het Noordpoolgebied, Europa, de Andes en meer. Stormen zullen waarschijnlijk heviger worden in het grootste deel van Noord-Amerika, Europa en de Middellandse Zee.

5) Elke fractie van een graad opwarming leidt tot gevaarlijkere gevolgen.
Het rapport schetst deze gevolgen van de opwarming van de aarde met 1,5 °C en hoeveel erger de effecten zullen zijn als de temperatuur stijgt met 2 °C of 4 °C. Elke fractie van een graad opwarming is echt van belang - of het nu gaat om de intensiteit en frequentie van extreme neerslag, de ernst van droogtes en hittegolven, of het verlies van ijs en sneeuw. Veel gevolgen van klimaatverandering zullen in de loop van de tijd onomkeerbaar worden, met name smeltende ijskappen, stijgende zeeën, het verlies van biodiversiteit (planten en diersoorten) en zure oceanen. En de effecten zullen blijven toenemen en toenemen naarmate de uitstoot toeneemt.

Het rapport stelt vast dat de kans op overschrijding van kantelpunten, zoals zeespiegelstijging als gevolg van instortende ijskappen of veranderingen in de oceaancirculatie, niet kan worden uitgesloten. Hun waarschijnlijkheid neemt toe met een grotere opwarming. Bij respectievelijk 3 °C en 5 °C suggereren projecties een uiteindelijk bijna volledig verlies van de Groenlandse ijskap (die voldoende ijs bevat om de zeespiegel met 7,2 meter te verhogen en volledig verlies van de West-Antarctica-ijskap (die ijs vasthoudt gelijk aan 3,3 meter zeespiegelstijging). 

Het rapport stelt ook vast dat onze kostbare koolstofputten - land en oceanen - een groot risico lopen. Ze leveren momenteel een opmerkelijke prestatie - ze absorberen meer dan de helft van de koolstofdioxide die de wereld uitstoot - maar worden minder effectief in het absorberen van CO2 naarmate de uitstoot toeneemt. In sommige scenario's die door het IPCC zijn bestudeerd, verandert het landputje uiteindelijk in een bron, waarbij CO2 wordt uitgestoten in plaats van dat het wordt opgezogen. Dit kan leiden tot een op hol geslagen opwarming. We zien dit al in het zuidoostelijke Amazone-regenwoud, dat door een combinatie van lokale opwarming en ontbossing geen koolstofput meer is. Dit heeft niet alleen invloed op de wereldwijde klimaatinspanningen, maar brengt ook aanzienlijke voedsel- en waterveiligheidsrisico's met zich mee voor landen in de regio, en kan leiden tot onomkeerbaar verlies aan biodiversiteit.

Het rapport van dit jaar is nog somberder dan eerdere beoordelingen en de boodschap is duidelijk: dit is ons make-or-break-decennium voor het beperken van de temperatuurstijging tot 1,5 °C. Als we er samen niet in slagen om de uitstoot in de jaren 2020-2030 extreem te verminderen en een netto-nul CO2-uitstoot te bereiken tegen 2050 raakt het beperken van de opwarming tot 1,5 °C buiten bereik. Door de gevolgen die we zullen tegenkomen, zal het extreme weer van vandaag mild lijken.

Het is nu of nooit voor regeringen, bedrijven en investeerders om actie te ondernemen.
Jij kan ook helpen.
We don't need a handful of people doing zero waste perfectly. We need millions of people doing it imperfectly.
En vandaag zijn we trots op onze WONDR collectie WONDR bars
Limoen Cruelty-free

WONDR is vegan & cruelty-free. Onze bars zijn in België ontwikkeld met de beste experts en in het beste labo. Onze lieve vrienden (dieren) hebben we hier niet voor nodig!

Limoen Eco-friendly

We gebruiken alleen pure, natuurlijke ingrediënten in onze bars, no nasties. Uiteraard hebben we ook aandacht voor de ecologische impact van ons productieproces.

Limoen Plasticvrij

Onze bars zijn 100% plasticvrij. De verpakking bestaat uit een prachtig compact doosje van gerecycleerd karton. Feest want low waste!

Limoen Zonder water

Water aan shampoo toevoegen terwijl het gewoon uit de kraan komt? Totaal onlogisch en pure verspilling! Dat doen wij dus gewoon niet.