TOGETHER STRONG AGAINST HYGIENE POVERTY

In 2022, there were 2,144,000 residents in Belgium suffering from poverty.

Hygiënearmoede is veel meer dan gebrek aan schoon water of sanitaire voorzieningen. Het is een diepgaand probleem dat de levens en gezondheid van velen beïnvloedt. 


1/5 BELGIANS CAN REMEMBER BUYING
HYGIENE PRODUCTS DO NOT AFFORD

What is hygiene poverty?

Hygiënearmoede doet zich voor wanneer iemand zich de dagelijkse hygiëne- en verzorgingsproducten niet kan veroorloven. De meesten van ons beschouwen deze producten als vanzelfsprekend: denk maar aan zeep, shampoo of wasmiddel.

Hygiënearmoede komt vaak voor bij gezinnen met een laag inkomen, daklozen en kwetsbare personen (door leeftijd of ziektes bijvoorbeeld). Dit zorgt ervoor dat deze mensen geen gelijke kansen krijgen: kinderen missen school en volwassenen krijgen geen gelijke kansen op werk. 


THE WONDR OF GIFTING THE PAST FEW YEARS

"We steunen mensen vooral met voedingsproducten, die voor ons makkelijk verkrijgbaar zijn, maar op een gezinsbudget zijn het de zaken die met hygiëne te maken hebben die vaak zwaar doorwegen. Dit zijn producten die voor ons moeilijker verkrijgbaar zijn en dat maakt het initiatief van WONDR care zo schitterend!" 

- Johan from KRAS Ghent

MAKE A DIFFERENCE

WITH THE WONDR OF GIFTING

This year-end season, WONDR care is raising awareness around hygiene poverty with The WONDR of Gifting campaign. This campaign runs from 17 October to 1 January with the aim of raising awareness of poverty in Belgium and donating hygiene products to people who cannot afford them.

At WONDR care, we developed a new limited edition all-in-one bar especially for this campaign and put together a hygiene kit. These products will be donated to various poverty organisations in Flanders and Brussels. In this way, we hope to have a meaningful impact on these people.

OUR PARTNERS

THE WONDR OF GIFTING

For this campaign, WONDR care is committing to two actions to donate hygiene products to those who need them most.

  • An all-in-one bar is automatically donated with the purchase of each WONDR gift box.

  • Bij aankoop van 3 WONDR kerstballen wordt er een hygiënekit geschonken. 

To donate these products, WONDR care collaborates with various poverty organisations in Flanders and Brussels.

Support now

HYGIENE KIT

The WONDR care hygiene kit contains all the products for complete personal care. The kit includes an XL all-in-one bar, a facewash bar, a shaving bar, a matching cotton bag and a Klaaar pack.

ALL-IN-ONE BAR

This limited edition all-in-one bar is suitable for hair and body. The bar contains caring ingredients to gently cleanse and nourish skin & hair.


WONDR or Gifting Christmas balls

WONDR of Gifting Christmas ball

Discover this product

WONDR of Gifting Christmas ball

Discover this product

WONDR of Gifting Christmas ball

Discover this product

WONDR of Gifting Christmas ball

Discover this product

WONDR of Gifting Christmas ball

Discover this product

WONDR of Gifting Christmas ball

Discover this product

WILL YOU HELP US MOVE FORWARD?

If you would like to volunteer with us or have any great ideas or tips for us, let us know!

CONTACT US!

CONTACT US!